เกี่ยวกับเรา

microphone_baby

ภารกิจของเราคือการให้พ่อแม่รับรู้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับ ทารก และเด็กเล็ก แล้วนำเอาความรู้ไปใช้ตั้งแต่เริ่มตั้งครรค์จนไปถึงการกำเนิดเป็นทารก แหล่งความรู้เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ซึ่ง www.babybrabbel.org ยินดีเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้อย่างถูกต้อง