Train-to-sleep

ฝึกลูกให้หลับสบายได้ด้วยตัวเอง

เด็กแรกเกิดไม่สามารถแยกความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนได้ จึงส่งผลให้เขาตื่นนอนคืนละหลายๆรอบ และเข้านอนไม่เป็นเวลา เหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นตัวส่งผลให้

Read more
The-dog-child

ปัญหากังวลใจเมื่อมีลูกเล็ก แต่เลี้ยงน้องหมา

หลายๆครอบครัวเลี้ยงสุนัข ก่อนจะมีสมาชิกตัวน้อย ต่อมาเมื่อเด็กทารกคลอด แน่นอนว่าครอบครัวก็ล้วนเต็มไปด้วยความยินดีปรีดา แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เกิดความกังวลว่า

Read more
Drowning

ควรทำอย่างไรเมื่อลูกจมน้ำ

สำหรับลูกน้อยวัยทารกหรือวัยกำลังหัดเดิน เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้สูง เพราะเด็กวัยนี้ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในเรื่องของการจมน้ำ

Read more