Train-to-sleep

ฝึกลูกให้หลับสบายได้ด้วยตัวเอง

เด็กแรกเกิดไม่สามารถแยกความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนได้ จึงส่งผลให้เขาตื่นนอนคืนละหลายๆรอบ และเข้านอนไม่เป็นเวลา เหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นตัวส่งผลให้

Read more
Drowning

ควรทำอย่างไรเมื่อลูกจมน้ำ

สำหรับลูกน้อยวัยทารกหรือวัยกำลังหัดเดิน เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้สูง เพราะเด็กวัยนี้ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในเรื่องของการจมน้ำ

Read more
Play-with-the-kids

กิจกรรมเล่นสนุกกับลูกวัยเบบี๋

สำหรับ ลูกรักวัยเบบี๋ ก็เป็นอีกวัยหนึ่งที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพภายนอก ภายใน รวมทั้งสุขภาพจิต ที่ต้องการกิจกรรมสนุกๆ ให้จิตใจมีความสดชื่นแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา

Read more